Mythologie

Mythologie
Docent dr. R. Strootman
Blok 4
Niveau 2
Pakket Cursus in de vrije ruimte
Literatuur Wordt nog bekend gemaakt
Toetsing Opdracht (10%), Paper (50%), Tentamen (40%)

Mythologische verhalen hebben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de Europese cultuur. In de moderne wereld zijn ze nog steeds alomtegenwoordig in films, literatuur, fantasy, muziek en beeldende kunst. In deze themacursus wordt aan de hand van een aantal capita selecta dieper ingegaan op de betekenis van mythen, sagen, legenden en volksverhalen in de cultuurgeschiedenis van Europa. Wat was hun rol in de ontstaansgeschiedenis van de diverse nationale identiteiten én de ontwikkeling van een Europese identiteit in meer algemene zin? Centraal staat de ‘Klassieke’ mythologie van de Grieken en de Romeinen, maar we zullen ook aandacht besteden aan onder meer Bijbelse verhalen, Keltische en Germaanse mythologie, en volksverhalen. Zo raakt u vertrouwd met de belangrijkste traditionele vertellingen en motieven die nog altijd doorwerken in de hedendaagse cultuur. Daarnaast houden we ons bezig met de vraag wat mythologie is. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen mythen en sprookjes? Welke rol vervulden mythologische verhalen in de religieuze, rituele context waarin ze oorspronkelijk verteld werden? Hoe kunnen we de betekenis begrijpen van deze ogenschijnlijk merkwaardige en vaak gruwelijke verhalen?