Dr. M. Buijs

Michel Buijs
Telefoon 030 253 6471 images
Mail m.buijs@uu.nl
Werkadres Drift 10
Postcode 3512 BS Utrecht
Kamer 3.05
Spreekuur Op afspraak
Aandachtsgebied Griekse Taalkunde
Onderzoek Michel Buijs is lid van de Groupe de recherche sur l’aspect en grec ancien
Michel Buijs is als docent Grieks en Latijn werkzaam aan de Faculteit Geesteswetenschappen der Universiteit Utrecht en die der Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar discourse linguïstiek en Griekse taalbeschrijving. In mei 2003 is hij in Leiden gepromoveerd op een dissertatie getiteld Clause Combining in Ancient Greek Narrative Discourse. The Distribution of Subclauses and Participial Clauses in Xenophon’s Hellenica & Anabasis, verschenen als Mnemosyne Supplement 260, Leiden. Zijn meest recente publicatie op dit gebied is Allan, R.J. & Buijs, M., eds. (2007), The Language of Literature. Linguistic Approaches to Classical Texts, Amsterdam Studies in Classical Philology 13, Leiden. Hij is docent in de cursus zij-instroom Klassieke Talen SCHOLAE, verzorgt de HOVO-cursussen Latijn voor gymnasiasten en Grieks voor gymnasiasten, is redactielid van het tijdschrift voor Antieke Cultuur Hermeneus, werkt als redacteur aan een nieuw woordenboek Grieks-Nederlands en is actief binnen de afdeling D66 Leiden.Cursussen aan de UU (jaarlijks):