The Thorikos Survey Project

3. Geschiedenis van het onderzoek

In de jaren twintig van de negentiende eeuw voerde de Society of the Dilettanti voor het eerst opgravingen uit in Thorikos. Delen van een Dorische gebouw werden toen blootgelegd, nadat de Franse architect Le Roy het halverwege de achttiende eeuw al had getekend.

In 1885/1886 vonden Amerikaanse opgravingen plaats in het theater. Een jaar later vond A. Milchhöfer een Mykeens graf, dat in 1888 door V. Staïs werd opgegraven. In 1893 bracht Staïs nog andere resten aan het licht. Een groep vazen die in 1906 in Athene werd verworven en zich nu in het museum van Genève bevindt, zou uit Thorikos komen, al is de herkomst nooit met zekerheid vastgesteld.

In 1958 vond de Amerikaanse archeoloog W.A. McDonald tijdens een wandeling op de Velatouri een verstoord geometrisch graf. Geïnspireerd door deze vondst H. Mussche in 1960 kleinschalige opgravingen uit op het Haghios Nikolaos schiereiland om meer inzicht te krijgen in de vijfde-eeuwse maritieme versterking, waarna hij een prospectie deed van het hele terrein. De daar bestudeerde resten maken waarschijnlijk deel uit van een muur die tijdens de Peloponnesische Oorlogen (431-404 v.Chr.) is gebouwd om weerstand te bieden aan de Spartaanse invasie.

Onder leiding van Mussche werden vanaf 1963 Grieks-Belgische opgravingen begonnen, die in 1969 volledig werden overgedragen aan de Belgische Archeologische Missie in Griekenland (nu Belgische School). Bij deze opgravingen waren verschillende Belgische universiteiten betrokken (Gent, Luik, Leuven UCL, Brussel ULB). De opgravingen werden gestart in vier sectoren (theater, industriewijk, necropolis West 4 en acropolis). Er werd tevens een noodopgraving uitgevoerd in het zuidelijk grafveld. De theatersector werd later uitgebreid met opgravingen in het theatergrafveld en mijn nr. 3. In 1964 vond een succesvolle poging plaats om het reeds vermelde Dorisch gebouw te lokaliseren. In 1975 vond een noodopgraving plaats in een grafveld in de zone D1. De opgravingen werden, met enkele onderbrekingen, op regelmatige basis voortgezet tot 1989. In de daaropvolgende jaren vonden enkel materiaalstudie en topografisch werk plaats.

In 2006 begon een team van de universiteit Gent onder leiding van Prof. dr. Roald Docter met nieuw veldwerk in Thorikos. Sinds 2011 gebeurt dit in samenwerking met de Universiteit Utrecht onder leiding van Dr. Floris van den Eijnde. Het doel van dit veldwerkproject is om met minimale verstoring van de archeologische site een panoptisch archeologisch en historisch narratief van de nederzetting te creëren waarin met namen de samenhang van nederzetting en mijnbouw door de eeuwen heen wordt bestudeerd. Hiertoe zijn opgravingen gedaan in Cisterne no. 1 en op de zuidwest helling van de Velatouri. In 2012 is een intensieve intrasite survey van start gegaan, waarvan het veldwerk  in 2014 zal worden afgesloten. Vanaf 2014 richt het team zich op de prehistorische en archaïsche nederzetting op de Acropolis, een relatief vlak terrein vlak onder de top van de Velatouri.

Volgende: Geografie en Demografie van Thorikos

  1. Thorikos Homepage
  2. Historisch overzicht
  3. Geschiedenis van het onderzoek
  4. Geografie en Demografie van Thorikos
  5. Uitgangspunten en doelstellingen van het project

Ondersteun

het Thorikos Survey Project

Staf:

Gerelateerde projecten: