Thorikos Survey Project

1. Veldwerkproject in Thorikos, Attika, Griekenland

IMG_0169De mijnen van Laurion staan symbool voor de Gouden Eeuw van Athene die duurde van 508/7 tot 404/3 voor Christus. Met het zilver uit Laurion liet de Atheense staatsman Themistokles een grote vloot van triremen bouwen die de ondergang inluidde van de Perzische invasie van 480/79. Het verslaan van Perzen leverde de Atheners de hegemonie op zee op, waardoor zij in het verloop van de vijfde eeuw vrij spel hadden in het Aegeïsche gebied en het oostelijke Middellandse Zeegebied.  Athene ontwikkelde zich gedurende deze periode tot de eerste echte metropool van Europa en trok migranten uit alle windstreken aan – van Thracië tot de Levant en van Italië tot Klein Azië – die in Athene en Laurion werk vonden, als handelaar of als ambachtsman, als vrij burger of als slaaf. Met name de laatste groep vond in de mijnen van Laurion een zwaar bestaan.

Maar de geschiedenis van Laurion en de zilverwinning gaat veel verder terug dan de vijfde eeuw. In het stadje Thorikos zijn potscherven uit de Bronstijd in de mijnschachten aangetroffen. Deze bewijzen dat er hier al vroeg zilver werd gewonnen. Getuige de imposante Tholos graven nabij de klassieke nederzetting waren de bewoners relatief rijk, ongetwijfeld met dank aan de rijke bodemschatten. Verzen uit de Homerische Hymne voor Apollo suggereren bovendien dat er al vroeg contacten bestonden tussen Laurium en gebieden overzee, in het bijzonder Kreta.

Sinds 2011 doet de Universiteit van Utrecht, in samenwerking met de Universiteit Gent, onderzoek naar de nederzetting in Thorikos en en de mijnbouw in zuidelijk Attika. Gezien het grote belang van Thorikos voor de ontstaansgeschiedenis van de Atheense polis in de vroege IJzertijd en in de Archaïsche Period, is de Universiteit Utrecht van plan dit project in de komende jaren voort te zetten.

Volgende: Historisch overzicht

  1. Thorikos Homepage
  2. Historisch overzicht
  3. Geschiedenis van het onderzoek
  4. Geografie en Demografie van Thorikos
  5. Uitgangspunten en doelstellingen van het project

Ondersteun

het Thorikos Survey Project

Staf:

Gerelateerde projecten: