Keizer Augustus

Keizer Augustus. Macht, Beeldvorming en Representatie.
In april 44 v. Chr. begon de toen nog jonge Gaius Octavianus als erfgenaam van de vermoorde Julius Caesar zijn politieke ambities vorm te geven. Nadat hij allereerst de moordenaars van Caesar had uitgeschakeld, vervolgens de zoon van Pompeius Magnus en tenslotte Marcus Antonius en Cleopatra, lag de weg naar alleenheerschappij vrij. Stukje bij beetje ontmantelde hij de Republiek om vanaf 27 v. Chr. als Augustus het begin van de Keizertijd in te luiden.In deze cursus staat Keizer Augustus centraal, en dan met name de manier waarop hij zijn macht legitimeerde en hoe hij zichzelf als heerser presenteerde. Aan de hand van antieke schrijvers, inscripties, mythologie, beeldhouwkunst, architectuur, stedelijke planning, munten, wetgeving, portretkunst en religie zal het imago van Augustus worden bestudeerd en geanalyseerd.
Docent dr. S. Stevens
Blok  2
Niveau  3
Pakket Communicatie
Literatuur Wordt nader bekend gemaakt.
Toetsing Take-home tentamen (50%), Paper (50%)