Latijn

 

Docent dr. M. Buijs
Pakket
Blok 3 en 4
Niveau 1 en 2
Literatuur Latinitas. Cursus Latijn, Hans Oranje, VU Uitgeverij, Amsterdam 1993 of later; ISBN: 90-5383-230-0
Toetsing Tentamen (25%), Tentamen (25%), Tentamen (50%)
Latijn 1:
De student maakt kennis met nominale (naamvalssysteem, substantiva en adiectiva) en verbale (tempus, modus, diathese) vormen van het Latijn. Verder leert hij/zij syntactische structuren herkennen en verwerft zich een basisvocabulaire bestaande uit frequent voorkomende Latijnse woorden. De student leert hypothesen op te stellen ten aanzien van hem/haar deels onvertrouwde materie, om vervolgens tot een synthese van de door hem/haar geraadpleegde bronnen en de collegestof te komen.

Latijn 2:
De student bestendigt en vermeerdert zijn/haar kennis van de vormleer en de syntaxis van het Latijn, vergroot zijn/haar kennis van het vocabulaire, en doet ervaring op met het lezen van ongeveer 15 paginas Latijns proza en Latijnse poëzie, waarbij hij/zij het woordenboek leert hanteren. De student leert hypothesen op te stellen ten aanzien van hem/haar deels onvertrouwde materie, om vervolgens tot een synthese van de door hem/haar geraadpleegde bronnen en de collegestof te komen.