Klassieke Literatuur

Hoogtepunten van de Klassieke Literatuur
Docent Dr. B. van Bommel
Pakket Minor Antieke Cultuur
Blok 2
Niveau 2
220px-Homer_British_MuseumDe cursus ‘Hoogtepunten van de Klassieke Literatuur’ behoort al sinds lang bij het aanbod van ALW van het Departement TLC en zal ook deel gaan uitmaken van het aanbod van de nieuwe opleiding Grieks en Latijn.De Griekse en Romeinse oudheid speelt een cruciale rol in de geschiedenis van de Westerse beschaving. Literatuur, filosofie, wetenschap, politiek, democratie, burgerschap, en nog veel meer basisfuncties van het beschaafde leven werden uitgevonden of ontwikkeld door de Grieken en Romeinen en overgeleverd aan de moderne tijd. De basis van deze overlevering is de klassieke literatuur, die door literatoren van alle tijden intensief bestudeerd en tot voorbeeld is genomen. Op dit college worden enkele hoogtepunten van de klassiek-Griekse en Romeinse literatuur behandeld, gekozen om hun intrinsieke en representatieve waarde. Leidraad hierbij zijn een aantal typisch klassieke kernthema’s, zoals ‘heldendom,’ het ‘goede leven,’ en ‘retorica.’ Ook wordt aandacht besteed aan de opkomst van het Christendom en het belang van de klassieke traditie voor de Europese cultuur. De behandeling van deze onderwerpen kan ons iets vertellen over ons zelf, over onze geschiedenis, en misschien wel over onze toekomst.