Introductie Oudheid

In deze cursus wordt de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten en van de Grieks-Romeinse Oudheid behandeld. Daarbij zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op politiek, sociaal-economisch en cultureel gebied. Tijdens hoorcolleges zal de handboekstof mede aan de hand van beeldmateriaal worden toegelicht en aangevuld. In werkcolleges wordt dieper ingegaan op bepaalde aspecten van de Griekse en Romeinse geschiedenis. Op basis van antieke bronnen en moderne literatuur zullen bepaalde thema’s van de Griekse en Romeinse geschiedenis nader bestudeerd worden en wordt inzicht gegeven in de huidige wetenschappelijke debatten.

Cursushandleiding Introductie Oudheid (NL)

Syllabus Introduction to Ancient history (ENG)