Materiële Cultuur van de Middeleeuwen

Materiële Cultuur van de Middeleeuwen
Frankish_gold_Tremissis_issued_by_minter_Madelinus_Dorestad_the_Netherlands_mid_600sDeze serie colleges beoogt studenten via capita selecta kennis te laten maken met allerlei vormen van materiële cultuur in de periode ca.500-ca.1500. Centraal staat de vraag wat historici nu precies wel en niet kunnen met allerlei vormen van materiële cultuur, en hoe zulke bronnen zich verhouden tot de geschreven bronnen uit die tijd. We kunnen bepaalde voorwerpen wel ‘Frankisch’ noemen op stilistische gronden, bijvoorbeeld, maar wat als blijkt dat dit soort labels voor historici iets heel anders betekenen dan voor archeologen? Ondertussen kan het ook heel verhelderend werken voor historici om bijvoorbeeld een manuscript niet te beschouwen als een serie teksten, maar als een materieel object. En wat kan een historicus zoal te weten komen over steden en stedelijke cultuur door niet alleen naar schriftelijke bronnen te kijken, maar vooral naar de gebouwde omgeving zelf? Voor deze cursus staat een serie excursies op het programma en zullen gespecialiseerde sprekers uitgenodigd worden.
Docent dr. B. van den Hoven van Genderen en dr. C. van Rhijn
Blok 4
Niveau 3
Pakket Minor Archeologie