De Atheense Polis

De Atheense Polis
In de moderne politieke wetenschap geldt de antiek-Griekse polis als het uitgesproken voorbeeld van de participatie-staat: burgerschap in de Griekse polis hield in dat de burgers volop deelnamen aan het sociale, religieuze en politieke leven op alle niveaus. Deze radicale versie van de burgerstaat heeft in feite alleen bestaan in de democratische poleis, met name in democratisch Athene in de 5e en 4e eeuw v.C. In andere poleis bestond het politieke bestuur uit een oligarchie of een mengeling van verschillende machtsvormen of zelfs een tirannie. Mede door deze grote variatie in vormen van bestuur liepen de meningen over de juiste politieke verhoudingen sterk uiteen, ook binnen poleis, met soms sterke machtswisselingen en zelfs burgeroorlogen tot gevolg. Maar deze meningsverschillen droegen ook bij tot de ontwikkeling van de politieke filosofie, theorievorming over de rechtvaardige staat en goede vormen van burgerschap. In deze cursus plaatsen we de polis Athene eerst in de bredere wereld van de Griekse poleis. Vervolgens gaan we onderzoeken hoe de Atheense burgerstaat werkte, welke kritiek de democratie ook intern opriep, welke factoren bijdroegen tot de stabiliteit van deze opmerkelijke politieke structuur en hoe historici nu het vrij unieke fenomeen van deze vroege democratie beoordelen.
Docent prof. dr. J.H. Blok
Blok  3
Niveau  3
Pakket Burgerschap
Literatuur Wordt nader bekend gemaakt.
Toetsing Take-home tentamen (50%), Paper (50%)